Dodatne informacije

Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

neza.omersa@ki.si

+386 1 476 04 67

www.molekulske-interakcije.si

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

gregor.bajc@bf.uni-lj.si

+386 1 320 34 33

www.molekulske-interakcije.si