Kontakt

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

gregor.bajc@bf.uni-lj.si

01/320-34-33

www.molekulske-interakcije.si

Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana

marjetka.podobnik@ki.si

01/47-60-372

www.molekulske-interakcije.si