Uporabno


POVRŠINSKA PLAZMONSKA RESONANCA


 

Navodila za delo z Biacore X

Navodila za delo z Biacore T100

 

Kako rezervirati aparata Biacore X in Biacore T100?

Termine za delo lahko rezervirate preko e-pošte. Pošljite sporočilo Gregorju Bajcu in navedite željeni termin. Če bo rezervacija uspešna, dobite odgovor po e-pošti v roku 48 ur.

Zakaj na začetku ali koncu injiciranja vzorca krivulja v hipu močno poskoči ali pade (za cca. 20.000 RU)?

Pri nenatančnem injiciranju lahko injicirate v mikrotekočinski sistem tudi zračni mehurček.

Kolikšno koncentracijo liganda imobilizirati na senzorsko površino?

Količina nanešenega liganda je odvisna od aplikacije. Afiniteto vezave analita na ligand (ravnotežna analiza) merimo pri nizkih pretokih in visokih koncentracijah liganda. Kinetične parametre merimo pri visokih pretokih in nizkih koncentracijah liganda. Pri izračunu, kolikšna je količina liganda, ki ga vežete na senzorsko površino, da dobite Rmax 100 RU, si lahko pomagate s tabelo. Za določevanje koncentracij s komercialnimi kompleti uporabljamo visoko stopnjo vezave liganda (do 10000 RU).

 

Reagenti, ki se lahko uporabljajo pri delu z različnimi senzorskimi čipi.

Reagent / Čip
CM5
L1
SA
Au
Acetonitril
20 %
20 %
20 %
20 %
DMSO
10 %
10 %
8 %
8 %
DTE
0.1 M
0.1 M
10 mM
10 mM (v HBS-pufru)
EDTA
0.35 M
0.35 M
-
0.35 M
Etanol
70 %
70 %
70 %
70 %
Etanolamin
1 M
1 M
100 mM
100 mM
Etilen glikol
100 %
100 %
50 %
50 % (v HBS-pufru)
Formamid
40 %
40 %
40 %
40 %
Metanojska kislina
20 %
20 %
20 %
20 %
Glicin pH 1.5 - 3.0
100 mM
100 mM
10 mM
100 mM (pH 2.3)
HCl
100 mM
100 mM
-
100 mM
Imidazol
300 mM
300 mM
-
300 mM
MgCl2
4 M
4 M
4 M
4 M
NaOH
100 mM
100 mM
100 mM
100 mM
NaCl
5 M
5 M
1 M
1 M
NaDS
0.5 %
0.5 %
5 %
0.5 %
Surfaktant P20
5 %
5 %
-
5 %
Urea
8 M
8 M
8 M
8 M

 

Povezave

SPR Pages
Avtor Arnoud Marquart. Vse o SPR in biomolekularnih interakcijah.
Biacore

Spletne strani tovarne Biacore (opis tehnologije, protokoli, aplikacije, novosti s področja SPR).
Biaffin 
Servis za analizo biomolekularnih interakcij.

Bisensor tools 

Skupina D. G. Myszka, University of Utah, ZDA. Protokoli, analiza rezultatov, publikacije.

 


TERMOFOREZA


 

http://www.nanotemper-technologies.com/company/

 


MIKROKALORIMETRIJA