Dodatne informacije

Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

neza.omersa@ki.si

+386 1 476 04 67

www.molekulske-interakcije.si

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

gregor.bajc@bf.uni-lj.si

+386 1 320 34 33

www.molekulske-interakcije.si

Uporabne informacije za gostujoče raziskovalce na Kemijskem inštitutu 

Dostop do inštituta

Kemijski inštitut je v neposredni bližini središča mesta (15 min hoje). Za dostop lahko uporabite tudi lokalne avtobuse (LPP) ali si izposodite kolo (BicikeLJ), za njihovo uporabo pa je potrebna enotna kartica ali mobilna aplikacija (Urbana).

Vhod na Kemijski inštitut je z Langusove ulice. Gost dobi na vhodu registrirno kartico, ki mu omogoča dostop do izbranih laboratorijev in raziskovalne infrastrukture.

Administrativni postopki, ki jih je potrebno urediti pred izvajanjem poskusov na Kemijskem inštitutu

Gostujoče raziskovalce, ki bodo izvajali meritve na inštitutu, prosimo, da se seznanijo s pravili glede dela z gensko spremenjenimi organizmi (potrjeno s podpisom pri dr. Nadi Kraševec) in varnosti pri delu (potrjeno s podpisom pri dr. Andreji Drolc) in izpolnejo naslednje obrazce:

 

Za praktične informacije v zvezi z obiskom Infrastrukturnega centra za raziskave molekulskih interakcij na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete se obrnite na gregor.bajc@bf.uni-lj.si.