Oprema

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij ponuja raznovrstno opremo za študije molekulskih interakcij. Na voljo so trije refraktometri, ki delujejo na osnovi površinske plazmonske resonance (Biacore X, Biacore X100 ali Biacore T100), aparaturo za hitro mešanje raztopin (Stopped Flow SX-20), izotermalni titracijski kalorimeter (MicroCal VP-ITC) ali aparaturo, ki meri interakcije na podlagi termoforetskega gibanja molekul (Monolith NT.115). Center omogoča tudi meritve na kvarčni mikrotehtnici (OpenQCM).

Laborotorij poleg zgoraj naštetega nudi vso opremo za pripravo pufrov in vzorcev: centrifugo, rotacijski stresalnik, napravo za odzračevanje, filtre, vodno kopel, hladilnik (+4 ºC) in zamrzovalnik (-20 ºC).