MOSBRI

22. 02. 2021

Odobren je bil projekt MOSBRI (Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure), katerega član je tudi konzorcij Molekulske interakcije. 5 milijonov evrov bo na voljo za izvajanje aktivnosti v sklopu meritev biofizikalnih lastnosti bioloških molekul v času trajanja projekta, to je 4 leta, z začetkom 1. 7. 2021. MOSBRI bo vsem evropskim raziskovalcem nudil brezplačen dostop do infrastrukture (TNA), razpoložljive v naboru 15 sodelujočih evropskih partnerjev, skupno raziskovalno dejavnost (JRA) in povezovalne dejavnosti (NA).

mosbri.pdf