OpenQCM

Opis

Aparaturi OpenQCM in OpenQCM Q-1 (Novaetech) omogočata merjenje mase na površini kristala kamene strele (ang. quartz). Kristal je na dveh straneh prevlečen z zlatima elektrodama in pod vplivom električne napetosti začne resonirati pri določeni frekvenci. Ko se na zlato površino vežejo molekule, se spremeni debelina in posledično zniža frekvenca. Naprava se lahko uporablja za določanje interakcij med proteini in drugimi večjimi molekulami (proteini, DNA) ali celo celicami. Enega od partnerjev moramo vezati na zlato površino. Pri analizah lahko uporabljamo tudi nečiste vzorce.

Lastnosti

Meritve sprememba mase (∆m)
Frekvenca kristala 10 MHz
Material in premer testne površine zlato, 13,9 mm
Občutljivost do 4,42x10-9 g Hz-1cm-1
Priporočen pretok 0-100 μl/min
Volumen testne celice 40 μl
Temperatura odvisna od sobne temperature, se beleži
Uporaba več naprav hkrati da (2 na voljo)
Imobilizacija je potrebna
Meritve v kompleksnem mediju da
Prenosna naprava da
Povezava z računalnikom microUSB
Odprta koda in odprta strojna oprema da
Programska oprema

Java

Priprava vzorcev

zahtevana čistost/kvaliteta vzorcev

Čistost liganda (molekule, ki bo pritrjena na senzor) mora biti čim večja, da preprečimo nespecifično vezavo. V primeru uporabe samosestavljivih monoslojev (ang. self-assembled monolayers, SAMs) se prej posvetujte o izvedljivosti eksperimenta.

Čistost in homogenost analitov ni zelo pomembna. Vzorec je lahko kompleksen (mešanice proteinov, izolati itd.) ali očiščen.

Količina, potrebna za tipično meritev

Prostornina merilne celice je približno 30 µl. Pri meritvah v statičnem stanju je potrebnih približno 100 µl za izmenjavo tekočine znotraj celice. Za površinsko funkcionalizacijo z ligandom običajno uporabimo koncentracijo proteinov okoli 1 mg/ml. Koncentracija analita je lahko precej nižja, npr. približno 0.1 mg/ml. Molekulska masa analita je pomembna, saj senzor zazna spremembe mase na površini.

Izbira pufra

Viskoznost lahko močno vpliva na meritve, saj viskozne tekočine neposredno vplivajo na senzor QCM. Če je mogoče, se viskoznim pufrom izognemo. Pufri in vzorci naj prenesejo odplinjevanje z vakuumom.

Ostale zahteve

Gostujoče raziskovalce prosimo, da pred merjenjem izpolnijo obrazec (Sample request form).
Pufre in potrošni material za poskuse lahko po predhodnem dogovoru zagotovi Kemijski inštitut.
Dodatne informacije najdete na http://www.molekulske-interakcije.si/en/equipment/9/openqcm.

Kontakt

Matic Kisovec

matic.kisovec@ki.si

Kemijski institut

Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana

Dokumenti