Biacore X

Opis

Biacore X (GE Healthcare) je refraktometer, ki deluje na osnovi površinske plazmonske resonance. Zelo primeren je za začetno testiranje pogojev interakcije saj omogoča hitro spreminjanje parametrov in zato hitro optimizacijo eksperimentov. Priporočamo za še nepoznane interakcije in za interakcije, ki so kompleksnejše narave. Meritve potekajo na čipu z dvema pretočnima celicama, vbrizgavanje analitov in vseh reagentov poteka ročno. Za vezavo proteinov preko aminskih skupin se uporablja čip CM5 (koda za naročanje paketa treh čipov: BR-1000-12).

Lastnosti

Meritve afiniteta (KD), kinetika (ka, kd)
Nanos vzorca ročno
Detekcija molekul > 180 Da
Pretok 1-100 μl/min
Tipične koncentracije (proteini) pM-μM
Volumen vzorca 40-90 μl
Območje lomnih količnikov 1,33 - 1,40
Temperaturno območje analize 4-40 °C
Število merilnih celic 2
Sprotno odštevanje reference da

Priprava vzorcev

Please contact gregor.bajc@bf.uni-lj.si.

Kontakt

Gregor Bajc

gregor.bajc@bf.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Dokumenti

  • Lastnosti
  • Biacore X-Getting Started
  • BiaEvaluation handbook